RNSYC
belgian dragonsbelgian dragons
belgian dragons belgian dragons

Headlines


OPROEP KANDIDAAT BESTUURDERS RNSYC

23/11/2015


Tijdens de marathon bestuursvergadering van zaterdag 14 november heeft het bestuur unaniem beslist om zich opnieuw kandidaat te stellen. Niettemin zijn nieuwe bestuurders altijd welkom en doen wij een warme oproep naar alle werkende leden.

Wij verwachten nieuwe kandidaten ten laatste voor 15 januari 2016. De Algemene vergadering van 30 januari 2016 zal dan al dan niet het nieuwe bestuur goedkeuren!

Om verkiesbaar te zijn als bestuurder moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Minstens 1 jaar aanvaard als werkend lid van de vereniging
  2. Alle vervallen geldelijke verplichtingen aan de vereniging hebben voldaan
  3. Voorgedragen door ten minste 10 werkende leden
  4. Uw kandidatuur schriftelijk indienen, samen met de handtekening van de 10 werkende leden die U voordragen, bij de raad van bestuur ten laatste 15 dagen voor de eerstvolgende algemene vergadering waarop de verkiezing van bestuurders geagendeerd wordt of vacatures worden ingevuld

Met sportieve groet

Het bestuur van de RNSYC

 Tijdens de marathon bestuursvergadering van zaterdag 14 november heeft het bestuur unaniem beslist om zich opnieuw kandidaat te stellen. Niettemin zijn nieuwe bestuurders altijd welkom en doen wij een warme oproep naar alle werkende leden.

Wij verwachten nieuwe kandidaten ten laatste voor 15 januari 2016. De Algemene vergadering van 30 januari 2016 zal dan al dan niet het nieuwe bestuur goedkeuren!

Om verkiesbaar te zijn als bestuurder moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Minstens 1 jaar aanvaard als werkend lid van de vereniging
  2. Alle vervallen geldelijke verplichtingen aan de vereniging hebben voldaan
  3. Voorgedragen door ten minste 10 werkende leden
  4. Uw kandidatuur schriftelijk indienen, samen met de handtekening van de 10 werkende leden die U voordragen, bij de raad van bestuur ten laatste 15 dagen voor de eerstvolgende algemene vergadering waarop de verkiezing van bestuurders geagendeerd wordt of vacatures worden ingevuld

Met sportieve groet

Het bestuur van de RNSYC

 Archive

 

All news articles

Back   print page  Facebook