RNSYC
belgian dragonsbelgian dragons
belgian dragons belgian dragons

Headlines


NEWS FLASH

3/2/2016


BesteLeden,

Het ontslag-nemend bestuur werd integraal opnieuw verkozen, waarvoor dank!  Bovendien  hebben wij het genoegen twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen, namelijk Jan Gabriel en Alex Beernaert. Het bestuur stelde tijdens de algemene vergadering de korte termijn investeringen voor zoals de aankoop van een nieuwe startboot, diverse onderhoudswerken, het nieuwe ponton aan de visserskaai als speerpunt en ook de lange termijn investeringen in het clubgebouw die hoogdringend zijn.

Bovendien prezen meerdere (ere-ere) commodores en talrijke leden het bestuur voor zijn inzet en de goede resultaten en zullen wij aldus onze doelstellingen voor de volgende 3 jaren volgen waarbij wij rekenen op positieve inputs en steun van alle leden!

Het dagelijks bestuur bestaat uit : Luc Maes Commodore, Nico Savenay algemene secretaris en Jean Delahaye als penningmeester.

De functies van Arnaud, Cédric, Jean-Pierre en mijzelf blijven grotendeels ongewijzigd. Na de bestuursvergadering van 8 februari zullen de overige functies toegewezen worden. Als voorzitter van de Mercator Marina zal Alex hoofdzakelijk functioneren als verbindingsofficier (statutair) tussen onze club en de Mercator Marina, als wedstrijdzeiler en schipper van de Ragazza zal Jan het team van Arnaud en Cedric vervoegen dat zich bezig houdt met de communicatie tussen de verschillende klassen, de wedstrijden in het algemeen en het Start2Race programma. Verdere informatie volgt.

Maritieme groeten

Saint Hubert du Bassin

 BesteLeden,

Het ontslag-nemend bestuur werd integraal opnieuw verkozen, waarvoor dank!  Bovendien  hebben wij het genoegen twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen, namelijk Jan Gabriel en Alex Beernaert. Het bestuur stelde tijdens de algemene vergadering de korte termijn investeringen voor zoals de aankoop van een nieuwe startboot, diverse onderhoudswerken, het nieuwe ponton aan de visserskaai als speerpunt en ook de lange termijn investeringen in het clubgebouw die hoogdringend zijn.

Bovendien prezen meerdere (ere-ere) commodores en talrijke leden het bestuur voor zijn inzet en de goede resultaten en zullen wij aldus onze doelstellingen voor de volgende 3 jaren volgen waarbij wij rekenen op positieve inputs en steun van alle leden!

Het dagelijks bestuur bestaat uit : Luc Maes Commodore, Nico Savenay algemene secretaris en Jean Delahaye als penningmeester.

De functies van Arnaud, Cédric, Jean-Pierre en mijzelf blijven grotendeels ongewijzigd. Na de bestuursvergadering van 8 februari zullen de overige functies toegewezen worden. Als voorzitter van de Mercator Marina zal Alex hoofdzakelijk functioneren als verbindingsofficier (statutair) tussen onze club en de Mercator Marina, als wedstrijdzeiler en schipper van de Ragazza zal Jan het team van Arnaud en Cedric vervoegen dat zich bezig houdt met de communicatie tussen de verschillende klassen, de wedstrijden in het algemeen en het Start2Race programma. Verdere informatie volgt.

Maritieme groeten

Saint Hubert du Bassin

 Archive

 

All news articles

Back   print page  Facebook