Op woensdag 13 mei werd de laatste hand gelegd aan het verankeren van de boeien in het Montgomerydok.

Na de nodige peilingen werd er vastgesteld dat de huidige diepte in het “bassin” ongeveer gelijklopend is aan de streefdiepte vastgelegd door de Maritieme Dienstverlening Kust. Vanaf vandaag donderdag 14 mei kunnen alle ligplaatshouders hun vaste ligplaats aan hun boei terug innemen.  Wij willen u eerst hartelijk danken voor het vertrouwen.  Bijna iedereen komt zijn boot terug aanmeren in de Club! Zo komt stilletjes aan alles terug bij het oude, Een vol bassin met dansende boten !

Onbemande peilingen

De baggerwerken zullen nog uitgevoerd worden aan de ingang van het Montgomerydok eind mei of begin juni alsook onder de beide hoofdsteigers van het bassin. Het late baggeren is het gevolg van de Storm Ciara die in februari door ons land raasde (10 februari). Door de hoge waterstanden gecombineerd met de storm en het aankomend springtij stroomden miljoenen kubieke meters zand in de havens van Blankenberge en Nieuwpoort. Het gevolg was een volledige verzanding van de haven van Blankenberge. Bovendien bracht COVID 19 de baggerwerken in het gedrang doordat de social distance niet gehanteerd kon worden en deze werden uitgesteld tot begin vorige week. Gelukkig zijn de werken terug opgestart. Om de baggerwerken aan te sturen en op te volgen, voert het team Vlaamse Hydrografie peilingen uit om gedetailleerde dieptegegevens te bekomen voor en na het baggeren. Normaal gezien gebeuren die peilingen met een klein vaartuig zodat alle plaatsen in de jachthaven bereikt kunnen worden. Gezien de corona  maatregelen kon afstand aan boord voor het kleine vaartuig niet bewaard worden en moest het team op zoek naar een andere oplossing.

In opdracht van het team Vlaamse Hydrografie zette GEOxyz, de aannemer die de peilingen uitvoert in de kustjachthavens, voor het eerst een onbemand vaartuig in, de Geodrone 1800. Dankzij een goede samenwerking met alle partijen was het mogelijk om tijdens deze ongewone omstandigheden snel een noodoplossing in te zetten. De Vlaamse Hydrografie zal de resultaten nu verder verwerken en evalueren.

Waar traditionele werkwijzen het niet toelieten om de peilingen op een veilige manier uit te voeren, laat deze onbemande peiling toe de baggerwerken ongestoord verder te zetten. Dit toestel zal normaal ook ingezet worden in Oostende om het dok te peilen !

Saint Hubert du Bassin