Beste Zeilers

Gisteren hebben wij de toelating gekregen van het College van Burgemeester en Schepenen om alle wedstrijden die nog gepland waren in de maanden juli, augustus en september te organiseren. Bovendien had FOD Mobiliteit reeds haar zegen gegeven woensdag hierover.

Na meer dan 3 maanden onzekerheid en dankzij de inzet van verschillende bestuursleden om ook de zeilsport te laten aanzien als een belangrijk gegeven voor onze stad, zijn wij erin geslaagd om toelating te krijgen, weliswaar rekening houdend met de nodige beperkingen nog altijd voorzien bij de COVID19 maatregelen. Als club leggen wij de nadruk op digitalisering om zoveel mogelijk fysische contacten te vermijden in het club -en sportsecretariaat. Vandaar dat alle inschrijven enkel mogelijk zijn  via onze website (manage to sail).

Onze eerste wedstrijd wordt (de eerste woensdagavond wedstrijd ) op 1 juli gevaren. De wedstrijdbepalingen staan reeds online en de inschrijvingen staan open. Bekijk : https://manage2sail.com/en-BE/event/2ebf52e8-2366-4e95-97ce-b10bc2cacbd9#!/

Mogen wij met aandrang vragen om dringend jullie meetbrief aan te vragen en in jullie aanvraag  te vermelden dat het om de avondwedstrijden in Oostende gaat, om te mee te zeilen.

Daarbovenop gaf de politie voor alle wedstrijden een parking vergunning voor de Montgomerykaai en Churchillkaai ! Indien je deze nodig hebt, graag een berichtje naar het secretariaat info@rnsyc.be . Om teveel contacten te vermijden zal deze elektronisch verstuurd worden. Graag het document uitprinten en op je dashboard leggen.

Na elke woensdagavond wedstrijd wordt een drink voorzien ter hoogte van de vlaggenmast gevolgd door een lichte maaltijd ! Ook hier voorzien wij wat aanpassingen. Inschrijvingen voor de maaltijd zijn mogelijk tot de dinsdag (1800 uur) voor de wedstrijden op : Tel: 059 70 27 54 | Tine: 0476 30 62 70 | E-mail: clubhouse@rnsyc.be

Nu nog hopen op mooi weer met 3 tot 4 beaufort en we varen opnieuw een schitterend zeilseizoen tegemoet,

Namens het bestuur

Hubert Rubbens