We maken ons klaar voor de toekomst !

Sinds enkele jaren heeft de Maritieme Dienstverlening Kust afdeling Vloot, of in de volksmond “Reder van de Overheid” beslist om al haar activiteiten te concentreren aan het Montgomerydok en kaai 101. Vroeger was dit een onderdeel van het Loodswezen maar sinds de herstructurering kreeg afdeling Vloot nieuwe kantoren opgefleurd door de kunstenaar Roger Raveel.

Enkele jaren geleden werd de versteviging van de kaai 101 onder handen genomen alsook het gebouw. De kaai werd vernieuwd om toe te laten dat zwaardere vaartuigen zouden kunnen aanmeren. Bovendien werd er ook ruimte voorzien voor een boeienpark en zal het gebouw een verfraaiing ondergaan. Dit leidde 5 jaar geleden tot de eerste besprekingen omtrent de verplaatsing van de parking van de Draken, SB 20’s en J24’s. De Churchillkaai zou volledig ingenomen worden door de afdeling Vloot. Een complex gegeven gezien de federale overheid eigenaar is van een aantal gronden ter hoogte van de oude Istanboelkaai , de haven van Oostende een parking uitbaat, afdeling vloot nood heeft aan een nieuwe toeleveringsweg voor de boeien en wij als club nood hebben aan een nieuwe stelplaats voor de kleine vloot ! Daarbovenop kenden wij 3 Burgemeesters in een tijdspanne van 5 jaar wat de besluitvoering niet bevoordeelde.

Maar eureka, eindelijk kregen wij groen licht om de kraan te verplaatsen. De kraan die dateert van 1995 werd vorige week verplaatst op kosten van MDK/Kust.  Gezien er nog onduidelijkheid is omtrent de nieuwe Churchillkaai, besloot het bestuur om de kraan te laten zandstralen, te herkeuren en vooral dankzij Maritieme Dienstverlening Kust werd een nieuwe fundering gegoten ! De beslissing om de Churchillkaai te verplaatsen, zodat er geen hoek meer is tegenover de oude slipway, is nog niet genomen, maar de haven van Oostende zou de werken op zich nemen ! Niettemin wegens de COVID19 liepen de werken en aanvragen vertraging op, wat positief is voor ons want de kleinere vloot mag tot september op zijn standplaats blijven staan !

Eenmaal de versoepeling van maatregelen omtrent COVID19 in gang schiet, zullen wij een tijdelijke oplossing voorstellen aan het stadsbestuur zodat de Churchillkaai enkel kan gebruikt worden door onze booteigenaars en medewerkers van MDK ! Dit zal in één van de volgende weken besproken worden met de dienst urbanisatie. Nu is het even afwachten , maar we houden jullie zeker op de hoogte !

Saint Hubert du Bassin