Beste houders van een vaste ligplaats bij RNSYC,

Na het doorstaan van de storm Odette, is het tijd om de schade op te meten ! Diverse schepen hebben afgezien van het overvliegend zand aan de Montgomerykaai en verschillende vingerpieren en een stuk ponton zijn losgekomen door het natuurgeweld ! Dankzij de spontane inzet van een aantal leden onder de deskundige inzet van onze havenmeester werd het ergste vermeden We zijn hen allen zeer dankbaar, that’s the spirit.

Na overleg met de Voorzitter van de Mercator Marina, Alex Beernaert, werd er overééngekomen dat alle vaartuigen te gast in de Mercator Marina tot 17 oktober gratis mogen schuilen. Schepen die eventueel hun meerplaats moeten verlaten zodat de schade kan hersteld worden, zijn eveneens te gast in de Mercator Marina tot 17 oktober ! Graag overleg met de havenmeester Simon.

Gezien de werken aan het Zeeheldenplein raden wij alle schippers aan om te genieten van een winterberging in de Mercator Marina !  Voor deze winter biedt Mercator Marina een voordeeltarief voor de vaste liggers van de RNSYC. Vroeger werd een korting op de tariefprijs van 30% aangeboden. Door de Corona-pandemie stelt de Marina een speciale korting voor van liefst 50%. Kortom, blijven liggen in de Mercator Marina + een week aan de kant voor carénage bij een derde aanbieder zal goedkoper zijn dan een volledige winterberging aan de kant. Bovendien biedt het de mogelijkheid om op mooie winterweekenden toch nog te zeilen.

Wie nu al binnen ligt en wenst in te tekenen voor een winterberging aan deze voorwaarden mag nu al blijven liggen in de Mercator Marina en graag een bevestiging sturen naar ons secretariaat. Wij doen het nodige in overleg met de Mercator Marina

Vaartuigen die geen gebruik maken van dit voorstel zijn vrij om terug te keren naar hun meerplaats in overleg met de havenmeester, maar opgelet Odette was zeker en vast niet de laatste storm en een veilige winterberging is nog altijd de beste oplossing. Bovendien kan er tijdelijk niet aangemeerd worden aan de visserskaai op de klassieke wijzen, namelijk aan vingerpieren, dit wegens de schade alsook de metaalmoeheid aan de koppelstukken.

We zullen trouwens bij de MDK/Kust aandringen dat de nieuwe windschermen, doorlopen tot het clubhuis ! Initieel was dit maar gedeeltelijk voorzien, maar we zullen aandringen om die beslissing te herzien in overleg met het stadsbestuur.

Namens het bestuur