Geachte zeilers,

Beste leden,

Zoals afgesproken houdt het bestuur jullie op de hoogte van de evolutie van maatregelen genomen voor de watersport ! De federatie WWSV is volop bezig met de onderhandelingen met de overheid. Niettemin, de Royal North Sea Yacht Club heeft ook de nodige initiatieven genomen richting het kabinet van de Minister van de Noordzee, Philippe Debacker. We kregen alvast een positief antwoord van de adjunct-directeur voor de Noordzee (adjunct Kabinetschef) met name : ik kan u meedelen dat wij de DG Scheepvaart gevraagd hebben een protocol uit te werken waarin een gefaseerde, ordentelijke en veilige opstart van de pleziervaartsector beschreven wordt.

Streefdoel is om dit protocol in de loop van volgende week met de sector te bespreken.

We hebben alle begrip voor de vraag van de sector en gaan ervan uit dat het protocol de nodige perspectieven zal bieden voor de  heropstart van de sector van zodra dit door de beslissingen van de Veiligheidsraad toegelaten wordt.

Dus ik hoop dat volgende week onze vragen aanbod zullen komen met name :

  • Toelaten dat scheepseigenaars hun schip mogen betreden om werken uit te voeren, veiligheidsrondes uit te voeren, dit voor de vaartuigen die in de havens liggen aan onze kust !
  • Gezien het zeilseizoen nog niet aangevat werd wegens de COVID19 Pandemie, hadden wij tevens ook graag toelating verkregen zodat scheepseigenaars hun schepen kunnen onderhouden op de wal en indien ze geschilderd en voorzien werden van de nodige veiligheidsmiddelen, hun schip te water laten zodat ze hun vaste meerplaats kunnen innemen !
  • Dat “social distance” in onze sport moeilijk is, is een feit en wij hopen dat wij midden mei, als de epidemie afgevlakt is, terug kunnen genieten van onze sport, want niet enkel voetbal of fietsen is belangrijk voor de fysiek, maar zeilen is een psychische noodzaak voor veel zeilers !

Nu hopen dat onze vragen weerhouden worden ! Van zodra ik nieuws verneem zullen wij dit snel communiceren via ons intern communicatie systeem, social media en website,

Vanwege het bestuur :

Hubert Rubbens

Algemeen Secretaris